Kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou (Závrší)

Kaple sv. Jana Nepomuckého (Líšný, Závrší) je tvořena zděnou kvadratickou stavbou se štíhlou čtyřbokou břidlicovou střechou, kónicky se zužující v polygonální lucernu. Lucerna je zakryta nízkou stanovou stříškou, na níž spočívá železný dvojramenný kříž. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem, položeným na prkenné bednění. Nosná konstrukce krovu je celodřevěná (typ vazby nebyl zjištěn). Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné – hladké, jednoduše architektonicky členěné (nárožní kvádrová rustika). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlá, jednoduše zasklená, v ploše rozdělená dřevěnou horizontální příčlí na dvě pole. Dveřní otvor je zakončen plným obloukem. Dveře jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé svlakové, s vsazenou dřevěnou mříží. Vnitřní prostor je svrchu uzavřen valenou klenbou s koncovou konchou. Omítky jsou zde řešeny jako vápenné hladké. Podlaha je překryta cihelnou dlažbou. Na mense v interiéru stávala až do šedesátých let 20. století dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého.

Zvonička je z druhé poloviny 18. století. Tento typ zvoničky se objevuje v různých variantách na Železnobrodsku. Socha sv. Jana Nepomuckého byla zcizena již před několika desetiletími a v současnosti jsou místo ní umístěny na oltáříku svaté obrázky. Jedná se o cennou památkou lidového stavitelství, která vyžaduje i přes svoji relativní architektonickou prostotu zvýšenou pozornost a odbornou ochranu.

Představuje také o krajinotvorný prvek a doklad lidové zbožnosti spojený s kultem sv. Jana Nepomuckého.

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal na svém pozemku v místní části Závrší vystavět Jan Vyhlídko. Objekt byl slavnostně vysvěcen na jaře roku 1777.

Do seznamu kulturních památek zapsána 13. 7. 2015.

Pozice (WGS-84): N50°38’42.200″ E15°13’18.900″

Zpracováno podle:
1. J.V.Scheybal, B.Beneš, J.Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. J. Scheybalová, J. V. Scheybal (1998): Krajem skla a bižuterie.
3. Národní památkový ústav