Pískovcový kříž (Kalvárie) u železniční zastávky Líšný

Pískovcový kříž (Kalvárie) před rekonstrukcí v letech 2004-2005 v obci LíšnýPískovcový kříž (Kalvárie) osazený před zastávkou železniční dráhy v obci Líšný.

Na kvadratickém pískovcovém soklu spočívá čtyřboký dřík, nahoře i dole oble rozšířený, v mělkých nikách s reliéfy sv. Anny (hlavní lícová strana), sv. Antonína Paduánského (pod sochou P. Marie), sv. Jana Nepomuckého (pod sochou Jana Evangelisty) a sv. Floriána (zadní strana). Podstavec je ukončen vzedmutou volutovou římsou (mezi volutami vegetabilní dekor – lístek), na níž jsou na dvou podstavcích sochy Jana Evangelisty a Panny Marie. Socha P. Marie po pravé ruce Krista, prsty obou jejích rukou propleteny v prosebné gesto, hlava vzhlíží k Ukřižovanému, oblečená v rudé roucho, přes levé rameno má přehozen modrý plášť, celý oděv tvořen nařasenou drapérií. Jan Evangelista po levé ruce Krista, socha esovitě prohnutá, pravá ruka na prsou, levou rukou si přidržuje plášť, také prosebně vzhlíží k Ježíši Kristovi. Modré roucho a červený plášť, oděv tvořen bohatě nařasenou drapérií. Mezi nimi na vyšším soklu s lebkou mezi dvěma hnáty stojí pískovcový kříž s korpusem Ježíše Krista, kříž má jetelovitě zakončená ramena. Zakončení ramen lineárně zvýrazněno rytou linkou a rozšíření v dolní části zvýrazněno rytými volutami. Nad hlavou Krista, na svislém kratším břevně je reliéfní tabulka s nápisem INRI. Kristus má plnovous, dlouhé vlasy a trnovou korunou. Tělo Krista s výraznou muskulaturou má vychýlenou hlavou k pravému rameni. Na těle je bohatě nařasená bederní rouška. Další cíp roušky splývá po levé straně dolů. Ruce i chodidla jsou proťaty hřeby.

Podstavec a sochy svatých byly pestře barevně polychromovány.

Vpředu na dříku pod reliéfem sv. Anny je vročení: 1807, na soklu v čtyřlaločné kartuši: 1841 (datum renovace).

Vcelku dobře zachovalá, renovacemi neporušená památka lidového kamenického umění. Autorem kalvárie je Jan Chládek ml. Kříž je pod zastávkou dráhy Líšný.

Do poslední rekontrukce roku 2004-2005 několik desítek let chyběla část římsy se sochou Panny Marie (viz. foto), která byla v rámci rekonstrukce nahrazena replikou Panny Marie s Jezulátkem.

Památkově chráněno od 3. 5. 1958.

Pozice (WGS-84): N50°38’49.475″ E15°12’44.850″

Zpracováno podle:
1. J.V.Scheybal, B.Beneš, J.Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav