Pískovcový kříž (Vrát)

Pískovcový kříž - VrátPískovcový kříž před domem čp. 36 v obci Vrát (Koberovy) při cestě do Železného Brodu přes Mudálov.

Na pískovcovém stupni spočívá obdélný sokl, na němž stojí mohutný pískovcový dřík s profilovanou základnou a členitě profilovanou římsou s motivem lebky a mušle mezi dvěma volutami. Pískovcový kříž s korpusem má trojlaločně zakončená ramena, na horním úseku vertikálního břevna obvyklá titulatura (INRI). Korpus Krista s výraznou muskulaturou. Hlava s trnovou korunou je skloněna k pravému rameni. Bederní zástěrka bohatě zřasena s dlouhým cípem za tělem. Kolem boků je upevněna provazem. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné. Reliéf, korpus a mušle jsou silně polychromovány.

Na přední straně dříku je nápis:

Ku cti boží.

Na zadní straně dříku jsou tyto údaje, napsané v roce 1907 olejovou barvou:

Socha tato jest postavena 1817.
Obnova 1907.
Maloval Č. Louma Ž. Brod.

V současné době (jaro 2018) je nápis téměř nečitelný.

Plastika pochází z prvé poloviny 19. století.

Památka lidového kamenického umění.

Ministerstvo kultury ČR svým rozhodnutím ze dne 2.1.2003 vyhlásilo podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pamětní kříž na pozemku p.p.č. 1184/2 k.ú. Vrát za kulturní památku.

Pozice (WGS-84): N50°38’01.1” E15°13’51.9”

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav

3. www.koberovy.cz