Socha sv. Jana Nepomuckého (Prosíčka)

Socha sv. Jana Nepomuckého u č.p. 27, ProsičkaSocha sv. Jana Nepomuckého osazená mezi domy č.p. 8 a 27 v ochranném pásmu dvou vzrostlých lip v osadě Prosíčka. Na kvadratickém soklu spočívá hranolovitý, vzhůru nepatrně se zužující dřík s reliéfy Piety, sv. Barbory a sv. Václava. Podstavec stojí na profilované základně a je ukončen profilovanou římsou, vybíhající vpředu do trojúhelníku, v němž je kartuše s monogramem IHS. Na římse jsou hlavičky dvou andílků, mezi nimiž stojí stojí socha sv. Jana Nepomuckého, vyvýšená profilovaným podstavcem.

Na soklu v oválné kartuši je nápis:

K Cti Božj a Sw. Jana Nepomuckého.

Socha wizd. nakl. Jana Šilhana L 1833.

Památka lidového kamenického umění. Snad dílo Ignáce Martince ze Sestroňovic. Podle místního podání dal sochu postavit před svým odjezdem do Ameriky Jan Šilhán, a zároveň složil 20. zlatých, z jejichž úroků by měla být plastika udržována.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Opravena v roce 2011 sochařem Petrem Roztočilem. V současné době (jaro 2018) okolí opět zarůstá náletovými dřevinami.

Pozice (WGS-84): N50°38’8.2093″ E15°13’3.2491″

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav