Kaple sv. Jana Nepomuckého (Besedice)

Kaple sv. Jana Nepomuckého umístěná na návsi v Besedicích u křižovatky silnic Koberovy – Loučky – Michovka. Zděná kaple se zvoničkou postavená ve svahu, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Na střeše, kryté plechem je cibulovitá věžička se zvonkem.

Kaple byla postavena místními sousedy. Z nich dva byli Janové Nepomučtí, ti byli hlavními fundátory. Proto také asi byla v kapličce umístěna socha světce Jana Nepomuckého. Socha byla však před časem silně poškozena a její torzo se už nedalo zachránit. V nice nad vchodem byla dosti cenná soška sv. Josefa, pěstouna, patrona tesařů. V současnosti se restauruje a v krátkém čase by se měla vrátit na své původní místo.

Na kapličce je i zvonice. První zvonek zde byl pořízen okolo roku 1835 rohozeckou vrchností a sbírkami místních usedlíků. Jako první zvoník je uváděn v dochovaných obecních záznamech Jan Cvrček, nar. 1791, dále pak jeho synové Josef a František z čp. 25. Za celoroční zvonění o poledni a klekání dostávali 2 – 6 zl. rak.č. Po nich následoval další z rodiny Cvrčků Karel. Po první světové válce byl po mnoho let zvoníkem besedickým Jan Hajný z čp. 10. Za první i za druhé světové války byly zvonky zrekvírovány pro válečné účely.

Původní krytina kapličky byla břidlicová, která byla po devadesáti létech nahrazena eternitem a v 60. létech 20. století nákladem tehdejšího MNV v Besedicích byla střecha kapličky a zvoničky oplechována. Bohužel za minulého režimu byla kaplička používána dokonce jako skladiště. Teprve roku 1996 byla zrestaurována nákladem pana Milana Maršálka, jehož dědeček pocházel z Besedic čp. 33.

O kapličce v Besedicích se traduje pověst či spíše pověra, že kdo zapálí svíčku a přinese několik květin, bude mít v životě více štěstí a zdraví. Zkuste se přesvědčit sami!

Lidová památka místního zednického a kamenického umění z druhé poloviny 18. století. V pozdější době byl ke kapličce nevhodně přistaven dům, který sloužil i jako prodejna potravin.

Pozice (WGS-84): N50°37’37.9” E15°12’35.5”