Boží muka (Klokočí)

Boží muka v KlokočíPodstavec bývalého kříže (Boží muka) umístěný v ochranném pásmu vzrostlé lípy v horní části obce Klokočí u silnice do Smrčí. Vlastní kříž před rekonstrukcí ležel povalený vedle podstavce. Vlastní socha s Ukřižovaním se nedochovala a aktuálně je nahrazena železnou replikou po zdařilé rekonstrukci.

Na dvou přízemních stupních je umístěn hranolový sokl, ukončený jednoduchou odstupňovanou římsou, na který navazuje masivní dřík z načervenalého pískovce se dvěma vegetativními akroteriemi na spodním okraji, mezi nimiž obdélný rámeček s květinovým reliéfem.

Na čelní straně dříku v geometricky orámované nice reliéf Panny Marie Bolestné, z horních nároží dříku visí liliovité snítky. V bočních nikách reliéfy sv. Kateřiny (vpravo) a sv. Václava (vlevo). Vrcholovou hlavici tvoří dvě vybíhající spojené voluty, mezi nimiž je zavěšen hrozen a list vinné révy.

Nároží v místech akroterií dekorují dvě okřídlené andělské hlavičky. Z hlavice vyrůstá torzo nástavce, do nějž byl zapuštěn kovový kříž. V rámečku na čelní straně soklu erodovaný minuskulní nápis (výška písma cca 3 cm):

Kříž gest spasenj naše !
Postawen nákladem
 Wáclawa Wlčka
sedláka z Klokočj
 Léta páně 1847

Zajímavá památka lidového kamenického umění z poloviny 18. století pocházející s největší pravděpodobností od Jana Zemana ze Žernova (v některých pramenech NPÚ je uváděn autor Ignác Martinec ze Sestroňovic se svým charakteristickým důrazem na vegetativní dekorační prvky).

Památka představuje zachovalou ukázku vesnického donátorství, kde je znám i zadavatel díla a datum – Václav Vlček, sedlák z Klokočí v roce 1847.

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014 restaurátorem Martinem Wagnerem.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Pozice (WGS-84): N50°36’5.882″N, E15°13’22.607″

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav