Železný kříž (Radvánovice)

Železný litý kříž na pískovcovém soklu umístěný v obci při levé straně silnice z Radvánovic do Štěpánovic. Pískovcový sokl je na vyvýšené pískovcové skalce, ke které vedou vytesané schody těsném sousedství dřevěné zvoničky, naproti areálu Štastná země.

Na kvadratický sokl nasedá bohatě dekorovaný dřík v typicky „zemanovském duchu“ s květinovými snítkami, věncem a vinnými festony dole zakončený stlačenými volutami. Sokl obsahuje vpředu do reliéfu oválného květinového věnce vtesánou oblíbenou autorovu biblickou formulaci (Petr 2,21):

KRISTUS TRPĚL ZA / NÁS, WÁM POZUSTAWIW / PŘÍKLAD, ABYSTE NÁSLE- / D[O]WALI ŠLÁPĚGI GEHO

v kartuši dekorované květinovým vzorem. Vzadu je na sokl těžko čitelný vtesaný podpis autora (fraktura – v. p. 1,5 cm), značně narušený erozí a mechy:

Pracoval Jan Zeman ze Žernowa.

Na bocích soklu v oválech zanikající frakturní nápisy (v. p. 2 cm) S. Jan Nepomucky a S. Waclaw.

Dřík zdobí basreliéfy čtyř světců v hlubokých nikách, jeho nároží pak reliéfy zavěšených vinných hroznů, u spodního okraje pár volut a v horních rozích na čelní straně dvojice květů. Reliéfy světců jsou zpodobněny se snahou o individualizaci postav. Na čelní straně jde o Pannu Marii. Vlevo (jižní strana) Jan Nepomucký s krucifixem a palmetou, vpravo (severní strana) sv. Václav v tradičním ztvárnění s praporem, štítem a korunou a vzadu (západní strana) sv. Florián, pod nímž jsou vtesány dva nápisy – kapitála (v. p. 2 cm) S. FLORIAN; fraktura (v. p. 2 cm)

Z nakladu Sausedu
Radwanowskych
.

Hlavici tvoří dvojice snítek růží, završených rozeklanými volutami, mezi nimi reliéf Božího oka. Z nároží hlavice vystupují dvě polopostavy andělů v oblacích. Ze středu hlavice vystupuje nástavec, dekorovaný ze všech čtyř stran listovou snítkou, do nejž je vsazen typizovaný kovový kříž.

Pískovcový sokl s křížem pochází z roku 1840 od lidového kameníka Jana Zemana ze Žernova. Jedná se o jednu z nejkvalitnějších prací z jeho vrcholného období zasazenou do výrazné krajinné dispozice.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
1. J.V.Scheybal, J.Scheybalová (1985): Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°33’06.5” E15°13’24.8”