Železný kříž (Želejov)

Masivní litinový kříž na pískovcovém podstavci se nachází v centru osady Želejov v ochranném pásmu vzrostlých lip.

Na sokl čtvercového půdorysu plynule navazuje dřík stejného půdorysu, který je od soklu jednoduše odstupňován. Na vlastním soklu spočívá kónicky se zužující, mírně vydutá římsa kryjící dřík, do které je zapuštěn masivní a velice dobře zachovalý litý kříž s korpusem Krista.

Na přední straně dříku je vytesán zatím ještě dobře čitelný nápis:

Tak Bůh
miloval svět
Jan 3,16

Na přední straně soklu je nápis:

1887
Věnovali
Manželé Ronovi z Turnova

Doklad lidového kamenictví a kovářství v oblasti Hruboskalska z konce 19. století.

Památka není dosud zapsána v seznamu kulturních památek a ani zatím není ve veřejně přístupných zdrojích doložen důvod zřízení kříže.

Pozice (WGS-84): N50°30’54.564″ E15°12’17.036″