Železný kříž (Ondříkovice)

Železný kříž na pískovcovém podstavci je umístěný na konci obce při levé straně silnice z Ondříkovic do Dolánek. Na nízkém stupni spočívá obdélný sokl, který nese užší hranolovitý dřík. Ten má na  přední straně oválnou niku se soškou Panny Marie.

Pod ní je v kartuši nápis:

MARIA / POMOCNICE / NAŠE.

Dřík je ukončen jednoduchou odstupňovanou římsou, která nese základnu do níž je zapuštěn kříž s korpusem Krista. Na zadní straně soklu je vytesán nápis kurzívovým písmem:

Postawil
Wáclaw Hanuš
občan
z Čísla 11
Z Vondřjkowic
roku 1851.

Železný kříž nechal vztyčit Václav Hanuš, jehož rod obýval nedaleký statek čp. 4 od roku 1680 do 1972, kdy zemřel poslední žijící potomek Josef Hanuš.

Památka lidového kamenického umění z poloviny 19. století je v současnosti ve velmi dobrém stavu i díky péči hudebníka Dalibora Cidlinského, který ji v roce 2003 nechal opravit.

Tato lidová památka zatím není památkově chráněna.

Kolem kříže prochází druhá etapa naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových z Frýdštejna do Dolánek.

Pozice (WGS-84): N50°37’33.1” E15°09’36.9”