Kaple Panny Marie (Ondříkovice)

Kaple Panny Marie nad domem č. 3. Zděná kaplička lidové provenience, obdélného půdorysu, obloukovitě zakončená, se sedlovou střechou. Na střeše, kryté plechem, je cibulovitá věžička se zvonkem.

Na východní stěně kaple je upevněn žulový památník padlým v letech 1914-1918. Protože je umístěná ve svahu je kaple vystavena na terase, na které jsou kolem ní umístěné tří vzrostlé lípy, pravděpodobně stejného stáří.

Datováno 1861.

Lidová památka místního zednického a kamenického umění.

Tato lidová památka zatím není památkově chráněna, zato je vzorně udržována.

U kaple je jedno ze zastavení druhé etapy naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových z Frýdštejna do Dolánek.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.

Pozice (WGS-84): N50°37’35.2” E15°09’46.0”