Boží muka (Frýdštejn)

Boží muka na Frýfštejně

Boží muka osazená při pravé straně silnice z Frýdštejna na Malou Skálu v ochranném pásmu vzrostlého kaštanu naproti č.p. 142.

Na hranolovitém, dvojdílném podstavci spočívá štíhlý kulatý dřík. Na něm je nástavec s tzv. čtverhrannou lucernou. Ta má v části směřující k silnici prázdnou niku (socha už v nice není). Na zbývajících stranách jsou vytesány ploché reliéfy bez zobrazení světců.

Na podstavci vpředu již těžko čitelný nápis

Obnoveno nákladem Františka a Marie
Müllerových z Friedšteina r.1893

odpovídající poslední renovaci.

Boží muka pochází pravděpodobně z první poloviny 19.století z okruhu místních kameníků, možná i od Ignáce Martince z nedalekých Sestroňovic.

Typ běžný v regionu. Typ běžný pro zdejší region (Bezděčín, Sestroňovice), který zatím není památkově chráněn.

Pozice (WGS-84): N50°38’55.853″ E15°9’44.981″