Zvonice s obrácenými zvony (Rovensko pod Troskami)

Zvonice v Rovensku pod TroskamiAdresa:
Farní úřad Rovensko pod Troskami
Na Týně 181, 512 63 Rovensko pod Troskami,
telefon: +420 731 104 630
web: www.rovensko.cz/mesto/historie/zvonice

Zvonice v Rovensku pod Troskami (v městské části Týn) se nachází v areálu kostela sv. Václava. Na nápadně rozložité osmiboké kamenné podezdívce spočívají nízké roubené stěny, rovněž osmiboké, nesoucí kónicky se zužující šindelový kryt, vybíhající do hranolovité bedněné věže, kryté stanovou šindelovou střechou. Má robustní štenýřovo-vzpěradlovou konstrukci. Byla postavena v roce 1630 na místě starší, která shořela v roce 1629 během náboženských bouří třicetileté války. Dva ze tří zavěšených zvonů ulil mistr zvonařský Martin Schrijtter z Hostinného přímo na místě u zvonice. Třetí, nejmenší zvon byl pořízen v r. 1639. Tři zvony jsou upevněny „rebelantsky“ – tj. obráceně, než je běžné, tedy širokou otevřenou částí nahoru. Zvoní se na ně šlapáním, což má jen tato dřevěná zvonice jako jediná v celých Čechách.

Rebelantské označení dostaly poté, co daly signál k prvnímu povstání selského lidu v tomto kraji proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace. Tehdy tu vzniklo povstání rovenských a okolních luteránů proti rejtarům, kteří chtěli časně zrána 9. srpna městečko obsadit, aby tu mohl jesuitský misionář P. Matěj Burnatius z Jičína vykonat missie. Proti přesile lidu, který se sběhl, nemohli nečetní rejtaři nic svésti, proto ze msty zapálili zvonici, na níž se zvonilo na poplach. Rozbouřený lid vpadl potom do Libuně, kde vyčkávajícího tam P. Burnatia i s jeho průvodcem, studentem Janem Rokytou, zavraždili. 17 zajatců z pochytaných pak vzbouřenců mělo být popraveno, ale na domluvy jesuitů přestoupili ke katolické víře a dostali milost, jen jeden byl popraven. To, že zvony byly použity k svolání ke vzpouře proti vrchnosti vyústilo v represivní nařízení, kterým hruboskalská vrchnost nařídila za trest otočit zvony dnem vzhůru, aby se na ně nedalo zvonit. Rovenští se snažili příkaz obejít a vyřešili to tak, že asi o půl metru zkrátili táhla, za která se tahávalo provazem, zkrátili i délku srdíček o 15-20 cm a pokusili se zvony uvádět do pohybu šlapáním. Tento způsob zvonění přetrval až dodnes.

Podrobné údaje o jednotlivých zvonech:

Jan Křtitel: výška 75 cm, průměr 1,10 cm, váha 12 q
Václav: výška 1,10 m, průměr 1,29 m, váha 15 q
Jiří: výška 59 cm, průměr 85 cm, váha 9 q

Zvony jsou vyladěny v trojzvuk e‘, fis‘, ais‘. Zvoní se takto: zvoník se zachytí pravou rukou za držadlo v trámu, druhou odstraní tyč, kterou je zvon upevněn, takže se zváhne dolů a letí zase vzhůru. Neotočí se však dokola kolem své osy; než dosáhne vrcholného bodu, padá zase zpět. Aby se nezastavil, šlape zvoník na dřevěný krk zvonu a tak ho stale rozhupuje, aby zase letěl vzhůru. Teprve když se vyzvánění blíží ke konci, přišlápne zvoník silněji, zvon se roztočí kolem osy a tu jej zvoník zachytí v nejvyšší kolmé poloze tak, že postaví nohu na příčné podpěradlo, přistaví na ně opět tyč a tak je zvon zase upevněn.

Zvony nebyly ani za první, ani za druhé války zrekvírovány.

V dolní části zvonice je možno vidět tzv. morovou rakev s nosítky. V dobách, kdy v kraji řádil mor, byla těla zemřelých v této rakvi snášena do hrobů.

Návštěvní doba a vstupné:

červen a září: út – so 10.00 – 12.00 a 15.00 – 17.00 hod. , neděle a státní svátky: 12.00 – 16.00 hod.
červenec a srpen: út – so 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod. , neděle a státní svátky: 12.00 – 16.00 hod.

Mimo otevírací dobu v měsících říjen až květen, tj. mimo sezónu: pouze pro zájezdy a větší skupiny osob (min. 20 osob) a po telefonické dohodě na tel. 731 104 630.
Poslední prohlídka končí vždy 15min. před koncem zavírací doby.
Zvonění přístupné návštěvníkům je vždy v sezonu každou neděli a státem uznávaný svátek ve 12.00 hodin .

Vstupné: dosp. 40,- (60,- Kč v době zvonění ), děti do 15-ti let 20,- (30,- Kč v době zvonění).V zavírací době: dospělí 60,- Kč, děti do 15-ti let 30,-Kč

Mimo otevírací dobu je vstupné dvojnásobné.

Zpracováno podle:
1. www.rovensko.cz
2. www.rajnet.cz