Hrad – Kozlov

Zříceniny hradu na vysokém kopci nedaleko Lomnice nad Popelkou.

Šlechtický hrad vznikl v průběhu 14.století. V roce 1442 byl dobyt a roku 1462 se již uvádí jako pustý.

Jednodílná dispozice na vrcholu kopce má zhruba oválný obrys vymezený po většině obvodu příkopem a valem. Hlavní obrannou stavbu zřejmě představovala okružní plášťová hradba, k níž se přikládala v terénních náznacích patrná zástavba. Specifikem hradu je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není zcela jasný, jako nejpravděpodobnější se jeví možná souvislost se zásobováním vodou.

Kozlov je ukázkou hradu s plášťovou zdí, který do východních Čech pronikl spíše sporadicky, patrně z Moravy. Tento typ hradu nedisponoval velkou věží typu bergfrit nebo donjon, ale mohl mít nejspíše menší branskou věž. Zvláštností Kozlova je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není zcela jasný.