Hrad – Košťálov

Nepatrné zbytky hradu vypínajícího se na melafyrovém hřbetu východně od obce Košťálov.

Na něm stál vlastní hrad, uváděný někdy pod názvem Košťál, zpevněn jak vlastní dispozicí hřbetu, tak i příkrými příkopy. Vlastní příkopy byly zbudovány na táhlých stranách směrem k severu a jihu. Vlastní hrad měl nejspíše čtyřhrannou podobu, uzavřenou ze všech stran hradbami, z nichž se dodnes zachovaly pouze nepatrné zbytky. Rozdělen byl na dvůr a věžovité stavení, z jehož sutin zbyl kopec. V jihovýchodním rohu byla brána, chráněna výše uvedeným věžovitým stavením, odkud se přicházelo na dvůr.

Prvními známými držiteli Košťálova byli páni z Valdštejna, a to z větve Lomnické, kteří drželi také Olešnici a Libštát, jako r. 1361 Hynek a v letech 1304-1369 Jarek z Valdštejna. Jejich nástupce byl Zdeněk z Valdštejna, jinak z Košťálova řečený. Když r. 1388 nebo někdy předtím zemřel, připadl hrad králi. Roku 1396 je jako majitelem uváděn Petr Kštice ze Sloupna. V letech 1433-1454 je jako poslední majitel uváděn Zdeněk ze Sloupna, protože vlastní hrad ke konci 15.století zpustnul a je připojen k semilskému zboží. Za panování rodu Smiřických je definitivně již pustý hrad připojen ke kumburskému panství.