Boží muka v ulici Františka Balatky (Železný Brod)

Pískovcová boží muka stojí v severovýchodní části Železného Brodu, v Trávníkách, při cestě na Hrubou Horku, naproti hřbitovu. Drobnou památku nechal pořídit železnobrodský měšťan Kryštof Sibenachler.

Pískovcová boží muka stojí v severovýchodní části Železného Brodu – Trávníků, při cestě na Hrubou Horku – naproti hřbitovu. Na dvojitém soklu stojí štíhlý oblý dřík nesoucí hranolovitou kaplici s reliéfy. Dvakrát odstupňovaný, konkávně projmutý podstavec s ustupující oblou římsou uprostřed a předsazenou římsou v horní části. Tento podstavec je ukončen ustupující profilovanou římsou se zaoblenými rohy, která se zužuje a přechází do patky sloupu. Tento štíhlý oblý sloup (dřík), vysoký asi 2 metry je v horní části ukončen jednoduchou hlavicí, na které je usazena kaplice (lucerna) v horní části zakončená kamennou koulí na její stříšce.

Lucerna s reliéfy Ukřižování, Umučení Krista, Snímání z kříže a Vzkříšení v mělkých nikách. Na kaplici spočívá koule s železným dvouramenným křížem.

Nápisy na soklu v jednoduchých lineárně rytých oknech jsou velmi těžce čitelné. Vyplývá z nich, že boží muka zřídil železnobrodský měšťan Sibenaichler. Sloup není datován, pochází z rozhraní 17. a 18. století, kdy byl zřízen jako poslední zastavení při cestě k popravišti. Je to jedna z nejstarších kamenných plastik v okrese Jablonec Nad Nisou.

Boží muka jsou jednou z nejstarších kamenných plastik v celém okrese Jablonec Nad Nisou. Památková ochrana se vztahuje na boží muka jako celek.

Chráněno od 3. 5. 1958, do seznamu kulturních památek zapsány 17. 6. 1963.

Zpracováno podle:
1. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°38’38.569″ E15°15’34.239″