Pískovcový kříž (Vrát)

Pískovcový kříž před domem čp. 36 ve Vrátu (Koberovy) při cestě do Železného Brodu přes Mudálov.

Na pískovcovém stupni spočívá obdélný sokl, na němž stojí mohutný pískovcový dřík s profilovanou základnou a členitě profilovanou římsou s motivem lebky a mušle mezi dvěma volutami. Pískovcový kříž s korpusem má trojlaločně zakončená ramena, na horním úseku vertikálního břevna obvyklá titulatura (INRI). Korpus Krista s výraznou muskulaturou. Hlava s trnovou korunou je skloněna k pravému rameni. Bederní zástěrka bohatě zřasena s dlouhým cípem za tělem. Kolem boků je upevněna provazem. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné. Reliéf, korpus a mušle jsou silně polychromovány.

Na zadní straně dříku jsou tyto údaje, napsané v roce 1907 olejovou barvou: Socha tato jest postavena 1817. Obnova 1907. Maloval Č. Louma Ž. Brod.

Plastika pochází z prvé poloviny 19. století.

Památka lidového kamenického umění.

Ministerstvo kultury ČR svým rozhodnutím ze dne 2.1.2003 vyhlásilo podle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pamětní kříž na pozemku p.p.č. 1184/2 k.ú. Vrát za kulturní památku.

Pozice (WGS-84): N50°38’01.1” E15°13’51.9”


Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav

3. www.koberovy.cz