Přírodní památky

Přírodní památka (PP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem, a to i takový, který vznikl jako důsledek činnosti člověka. Jako příklad může posloužit např. přírodní památka Kovářův mlýn, která byla odkryta lomovou těžbou. Na území zájmové oblasti se nachází celkem 26 PP.

Vústra
Hlavní předmětem ochrany je slatinná louka u lesního rybníka s cennými společenstvy mokřadních…