Chráněné krajinné oblasti
Národní přírodní památky
Přírodní památky
Přírodní rezervace
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
 

 

  Kovářův mlýn, přírodní památka

Starý břidlicový lom na levém břehu Olešky asi 400 m západně od kostela v obci Košťálov.

Katastrální území: Košťálov (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 350 - 360 m
Výměra: 0,23 ha
Vyhlášeno: 1990

Paleontologické naleziště permské flóry a fauny.

Geologie
   Usazené horniny spodního permu (autun), zejména zelenošedé prachovce, arkózy a bitumenní jílovce, stratigraficky náležející k vrchlabskému souvrství (rudnický obzor). Lom byl založen k těžbě tzv. hořlavých lupků (bitumenní jílovce s příměsí písčité složky), které zde byly místními obyvateli těženy ještě počátkem 20. století. Tyto horniny patří stratigraficky do tzv. rudnického obzoru ležícího ve spodním permu, ale téměř na hranici s karbonem. Paleontologické výzkumy jsou zde prováděny již od poloviny minulého století. Prof. A. Frič odtud popsal několik druhů obojživelníků, žraloky a Detail sedimentárních vrstev vrchlabského souvrstvírybovité obratlovce skupiny Acanthodii.

 

 

Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.